xebom911@gmail.com

Hotline :

Mr.Tuấn : 0965.911.911

Mr.Thuấn : 0981.956.911

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

XÂY DỰNG NỀN MÓNG - KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
NGƯỜI TỐT - HÀNG TỐT - GIÁ TỐT - DỊCH VỤ TỐT

TRẠM TRỘN 90 M3/H - 180 M3/H

Còn hàng

Liên hệ

TRẠM TRỘN 90 M3/H - 180 M3/H

CỐI SICOMA 2 TRỤC NGANG 

CÂN VÀ CẤP LIỆU BẰNG BĂNG TẢI

CÓ PHỄU CHỜ TĂNG TỐI ĐA NĂNG SUẤT