xebom911@gmail.com

Hotline :

Mr.Tuấn : 0965.911.911

Mr.Thuấn : 0981.956.911

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

XÂY DỰNG NỀN MÓNG - KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
NGƯỜI TỐT - HÀNG TỐT - GIÁ TỐT - DỊCH VỤ TỐT

NỀN MÓNG 911 - BƠM BÊ TÔNG

Bán & cho thuê thiết bị

Mr Tuấn 0965.911.911
Mr.Thuấn 0981.956.911

Dịch vụ và Kỹ thuật

Mr Hùng 0965.085.911

Email liên hệ

nenmong911@gmail.com

Xebom911@gmail.com