xebom911@gmail.com

Hotline :

Mr.Tuấn : 0965.911.911

Mr.Thuấn : 0981.956.911

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

XÂY DỰNG NỀN MÓNG - KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
NGƯỜI TỐT - HÀNG TỐT - GIÁ TỐT - DỊCH VỤ TỐT

TRẠM TRỘN 60M3/H

Còn hàng

Liên hệ

TRẠM 60 M3/H, CỐI TRỘN SICOMA 1500/1000

VÍT TẢI XIÊN SICOMA D273 X 8M

TỜI SIEMEN 11 KW, HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ( ĐỨC)