xebom911@gmail.com

Hotline :

Mr.Tuấn : 0965.911.911

Mr.Thuấn : 0981.956.911

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 911

XÂY DỰNG NỀN MÓNG - KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
NGƯỜI TỐT - HÀNG TỐT - GIÁ TỐT - DỊCH VỤ TỐT

CAU THAP XCMG

Còn hàng

Liên hệ

LIÊN HỆ: 0981956911 THUẤN 911

CẨU THÁP XCMG .

TẢI TRỌNG: 5 ĐẾN 20 TẤN

TẦM VỚI: 50M ĐẾN 75M